Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 402

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerde; Sulama kanalı temizliği, bent tutulması gibi işlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 Adet 200W Lastik Tekerlekli Ekskavatör (Hidromek), 1 Adet Daemo B 180 Kırıcı, 1 Adet 75 cm'lik (0,540 m3) kova ve kırıcı- kazı kısmının çabuk sökülüp takılmasına yarayan 1 Adet çabuk sök-tak aparatı da dahil olmak üzere, bahsedilen iş makine ve araçlarının Devlet Malzeme Ofisin’den satın alınması hususunun görüşülmesi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2015 tarihli ve 31815536-301.03-1626 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.