Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :404                              

Karar Tarihi  :13/10/2016 

KONUSU:

         Muğla Fethiye İlçesi Karacaören Köyü Karacaören Deresi Tersip Bendi kamulaştırma sahası içerisinde kalan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı bulunan; İlimiz, Fethiye ilçesi, Karacaören mahallesi 114 ada 1 parsel, 115 ada 35 parsel, 116 ada 34 ve 36 parseller, 116 ada 38 ve 40 parseller ve 116 ada 42 ve 43 parsellerin DSİ Genel Müdürlüğü’ne 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi   

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 20/09/2016 tarihli ve 47720051-756.01/2577 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.