Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :  404                           

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 498 ada, 1 parsel numaralı, 7.977,44m² yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e, 75/d maddeleri kapsamında “Okul Yeri” olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak yirmibeş (25) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/11/2015 tarihli ve 47720051-301.01-2286 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.