Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :406                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

         Dalaman  Belediyesinin 18.11.1999 tarih ve 485 sayılı Encümen Kararına istinaden Dalaman Tapu Müdürlüğünde 18/01/2000 tarih 38 yevmiye ile tescil edilen 3194/18.madde uygulaması sonucunda oluşan  İlimiz, Dalaman İlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan 11.215,15 m2 lik Park alanı içerisinde kalan 16-18 yaşlarındaki 41 adet limon ağacının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 19. maddesinin son fıkrası hükmüne istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesi kapsamında kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi    

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 28/09/2016 tarihli ve 99506623-301.01/2618 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;