Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 406                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Belediyesi Tüzel Kişilikleri adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması hususunun görüşülmesi  

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/11/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2304 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.