Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :407                              

Karar Tarihi  :13/10/2016                  

KONUSU:

         İlimiz Bodrum İlçesi Karakaya (Gümüşlük) Mahallesi 335 ada 3 parsel numaralı 604,34 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda bulunan binanın önceki yıllarda kurs yeri olarak kullanılan alanlarının 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri gereğince tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi     

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/09/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2657 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.