Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 407                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Milas Belediye Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bulunan Milas İlçesi Burgaz Mahallesi 36 ada, 42 parsel numaralı 23.818,45 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine, Milas İlçesi Hisarbaşı Mahallesi 179 ada, 1 parsel numaralı 90,09 m² yüzölçümlü İki Katlı

Kargir Bina nitelikli taşınmazın Milas Belediye Tüzel Kişiliğine tashihen devredilmesi, Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine devredilen Milas İlçesi Burgaz Mahallesi 36 ada, 42 parsel numaralı 23.818,45 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli üzerinde ‘Arıtma Tesisi’ bulunan taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tashihen devredilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/11/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2303 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.