Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 408                           

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 582 ada 332 parselde bulunan 2113,53 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın Cami yeri olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2015 tarihli ve 47720051-301.01-2312 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.