Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 409                             

Karar Tarihi   : 13/10/2016                 

KONUSU:

Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi 115 ada 21 parsel numaralı 8.081,71 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın ekli krokide “A” harfi ile gösterilen 4.110,89 m² yüzölçümlü alanı “açık depolama alanı” olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.   

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2693 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;