Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 409                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca düşey işaretleme çalışmalarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet “Trafik Levha Çakma Ekipmanlı Kamyon’un” Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususunun görüşülmesi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05/11/2015 tarihli ve 27573494.801.13/8845 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.