Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :410                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

         Muğla İli Menteşe İlçesi sınırları içinde bulunan Atatürk (4295,00 m) ve Uğur Mumcu (3044,00m) Bulvarının paralelinde bulunan toplayıcı yol statüsündeki yollar ile ekli haritada Sarı boyalı renk ile gösterilen yolların ve yeşil renk ile gösterilen park (yeşil alan) alanlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 27. maddesi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılmasına yönelik kararın alınması hususunun görüşülmesi   

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2694 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;