Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :412                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

         Büyükşehir Belediyemizin Bodrum İlçesi sınırlarında görev, yetki ve sorumluluğundaki hizmetleri yerine getirebileceği yeterli bir araç park/bakım ve kademe yerinin bulunmadığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/e maddesi kapsamında ihtiyaca uygun taşınmaz/taşınmazlar satın alınması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi    

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/10/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2728 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.