Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 412                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikteki Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2015 tarihli ve 99506623-301.01-2325 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.