Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :413                    

Karar Tarihi   :13/10/2016        

KONUSU:

         Maliye Bakanlığı adına kayıtlı olan Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi 277\1 parsel ve Bodrum İlçesi Türkbükü mahallesi 220\8 parseline ait, ekli haritada sınırları belirlenmiş olan 72503.68 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi     

              Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12/10/2016 tarihli ve 33887833-301.01-3474 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;