Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 413

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında spor alanında kalan ilimiz, Fethiye ilçesi, Günlükbaşı mahallesi 1325 ada 1 parseldeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.     

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2015 tarihli ve 99506623-301.01/2356 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.