Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :414                    

Karar Tarihi  :13/10/2016        

KONUSU:

         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına kayıtlı olan Milas İlçesi, Kazıklı Mahallesine ait, ekli haritada sınırları belirlenmiş olan 11875.39 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi      

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12/10/2016 tarihli ve 33887833-301.01-3475 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;