Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 414

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma, Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2015 tarihli ve 68814314-010.04-2812 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.