Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :416                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

         İlimiz Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 2361 parsel numaralı 215,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda bulunan binanın 1. katında yer alan ve ekli krokide renkli dolgu ile gösterilen 15/12 kapı numaralı 53,00 m² alanın 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Menteşe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi     

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2732 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.