Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 417

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş adına kayıtlı olan Menteşe ilçesi, Kafaca Mah.TınazBağyaka Hafriyat Döküm Sahası mevkiinde ekli haritada sınırları belirlenmiş olan yaklaşık 18.252,02 m² büyüklüğündeki alanda, bölgedeki mermer atıklarının bertarafına yönelik Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş ile yapılması planlanan protokol için; 5 yıl süreli olarak üst kullanım hakkının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükmü gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/11/2015 tarihli ve 33887833-301.01-2807 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.