Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        :418

Karar Tarihi :13/10/2016

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atıkların toplanmasından bertarafına kadar olan süreçlerde çevrenin korunması ve atık yönetim sisteminin iyileştirilme amacıyla, 5216 sayılı Kanun'un 27 nci maddesine istinaden 800 litrelik 10.000 adet ve 400 litrelik 10.000 adet çöp konteynerinin satın alınarak belediyemiz birimlerinde kullanılması ve ihtiyaç duyan ilçe belediyelerine dağıtılması hususunun görüşülmesi

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarihli ve 33887833-020-3478 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.