Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 418

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çalışmalarında kullanılmak üzere, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanılması için ihtiyaç duyulan 1 adet Ekskavatör, 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 adet Mobil Konkasör (Mobil Kırma Eleme Tesisi) ve 1 adet Mobil Konkasör Eleğinin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi   

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2015 tarihli ve 41581300-301.03-2812 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Daire Başkanlığımız çalışmalarında kullanılmak üzere, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanılması için ihtiyaç duyulan 1 adet Ekskavatör, 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 adet Mobil Konkasör (Mobil Kırma Eleme Tesisi) ve 1 adet Mobil Konkasör Eleğinin Devlet Malzeme Ofisinden satın alınabilmesi için makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın gündeme alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunda;  Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çalışmalarında kullanılmak üzere, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanılması için ihtiyaç duyulan 1 adet Ekskavatör, 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 adet Mobil Konkasör (Mobil Kırma Eleme Tesisi) ve 1 adet Mobil Konkasör Eleğinin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.