Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 419

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Marmaris ilçesi Armutalan mahallesi 202 Nolu parselin tashihen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devri hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/11/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2374 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.