Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 42                              

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          e) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 kadastro parselleri üzerinde A Bölgesi olarak gösterilen alanda 990 kW ve C Bölgesi olarak gösterilen alanda 500 kW olmak üzere 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” ve B Bölgesi olarak gösterilen alanda “Tarım Alanı” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2017 tarihli raporunda;

         30.01.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-96 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 kadastro parselleri üzerinde A Bölgesi olarak gösterilen alanda 990 kW ve C Bölgesi olarak gösterilen alanda 500 kW olmak üzere 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” ve B Bölgesi olarak gösterilen alanda “Tarım Alanı” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-96 sayılı yazısında;