Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :420                          

Karar Tarihi  :13/10/2016              

KONUSU:

         Gün Tespiti         

         Bir dahaki meclis toplantısının 10 Kasım 2016, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.