Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 420

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

            Behçet SAATÇİ, Hüseyin NEBİOĞLU, Mehmet Yılmaz CESUR, Mehmet KOCADON, İsmail ALTINDAĞ, Bahattin GÜMÜŞ, Muhammet Ali ACAR, Ali Fuat FİDAN, Hasan Haşmet IŞIK, Hasan KARAÇELİK ve Muhsin VURAL’ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.