Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :42                 

Karar Tarihi :14/01/2016             

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 356 ada 2 parsel numaralı, 515,00 m² yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın “Araç Park Yeri” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak beş (5) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 47720051-301.01-83 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.