Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :42                            

Karar Tarihi :15/04/2014                

KONUSU:

GÜN TESPİTİ


 Bir dahaki Meclis Toplantısı'nın 13 Mayıs 2014 Salı günü saat 13.00'de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.