Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 42                                  

Karar Tarihi : 08/02/2018                   

KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait;  İlimiz, Fethiye İlçesi Üzümlü Mahallesi 609 ada 43 parsel numaralı 2.487,14 m² yüzölçümlü Spor Sahası ve Arsa nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan hizmet binasının ekli zemin kat planında taralı olarak gösterilen 17,48 m² yüzölçümlü bölümünün sağlık hizmetlerinde kullanılması amacıyla, teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak talepleri doğrultusunda Fethiye Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi. 

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2018 tarih ve 47720051-301.01-450 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;