Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :423                                            

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;

25/11/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir

Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2015 tarih ve 64061556-301.01-2015-1225 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.11.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Seydikemer İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehitlerimizin isimlerinin bazı sokaklara verilmesine dair Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/11/2015 tarihli ve 119 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.       

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 06/11/2015 tarih ve 64061556-301.01-2015-1225 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.