Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 425                             

Karar Tarihi   : 10/11/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          ç) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 326 sayılı kararıyla onaylanan “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan 1 adet itirazın Mehmet ESEN’in 22.09.2016 tarihli dilekçesi ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.   

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2016 tarihli raporunda;

          26/10/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-5777 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 326 sayılı kararıyla onaylanan “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan 1 adet itirazın Mehmet ESEN’in 22.09.2016 tarihli dilekçesi ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-5777 sayılı yazısında;