Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :425

Karar Tarihi  :10/12/2015              

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

c) Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 346 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;

25/11/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-4210 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.11.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık

Komisyonuna havale edilen “Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 346 ada,9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/11/2015 tarih ve 53618066-310.01.04-4210 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.