Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 426                             

Karar Tarihi  : 10/11/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          d) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 numaralı parsellere ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12.05.2016 tarih ve 195 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin itirazın 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2016 tarihli raporunda;

          26/10/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-5783 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 numaralı parsellere ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12.05.2016 tarih ve 195 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin itirazın 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-5783 sayılı yazısında;