Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :428                            

Karar Tarihi  :10/12/2015              

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

e) Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 817 parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;

25/11/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-4325 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.11.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık

Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 817 parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi " konusu görüşüldü.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10/11/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-4325 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.