Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 43                              

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          f) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 380 sayılı kararıyla onaylanan Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii, 5838 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Milas Belediye Başkanlığının 05.12.2016 tarih ve 335 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2017 tarihli raporunda;

        30.01.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-118 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 380 sayılı kararıyla onaylanan Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii, 5838 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Milas Belediye Başkanlığının 05.12.2016 tarih ve 335 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-118 sayılı yazısında;