Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 430                             

Karar Tarihi   : 10/11/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          ı) İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 1110 ada, 1 nolu parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alandaki 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2016 tarihli raporunda;

         26/10/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/10/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-5861 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 1110 ada, 1 nolu parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alandaki 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11/10/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-5861 sayılı yazısında;