Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 430                                           

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

 2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesinin onaylanması hususunun görüşülmesi        

Plan ve Bütçe Komisyonunun 30/11/2015 tarihli raporunda; 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te ve 30.11.2015 tarihinde saat 10:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir. Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir. 

2016 Yılı Taslak Bütçesinin Harcama Birimlerinin aşağıdaki daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşturulmuş olduğu görülmektedir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.