Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :43                           

Karar Tarihi  :14/01/2016             

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 353 ada 19 parsel numaralı, 1.221,63 m²  yüzölçümlü ‘Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma ve Dört Normal Katlı İşhanı, Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsa’ nitelikli taşınmazın zemin ve asma katları Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak beş (5) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 47720051-301.01-80 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.