Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :43                              

Karar Tarihi  :13/05/2014               


KONUSU:

Gündem

       Gündemin 1. Maddesi “Muğla Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde Değişiklik Yapılması Personel Gideri ve Sosyal Güvenli Prim Ödemelerinin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na aktarılması” ‘nin çıkarılarak 2. Maddenin 1 olarak, 7 ilave konu ile birlikte aşağıdaki 20 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

        1-Muğla Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde Değişiklik Yapılması Organizasyon Şemasında Yapılan Güncelleme Nedeniyle Bütçe Kodlarında Düzenleme yapılması 2-Muğla Belediyesi 2013 Yılı Kesin 3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/i Maddesi Hükmü gereğince Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)  Sermaye Arttırımı Yapılması 4- Yatağan İlçe Belediyesi 2014 Yılı 8 Aylık Revize Bütçesinin Görüşülmesi 5-Fethiye İlçe Belediyesi 2014 Yılı 8 Aylık Revize Bütçesinin Görüşülmesi 6-Plan Bütçe Komisyon Kararlarının görüşülmesi a) Fethiye İlçe Belediyesi 2014 Yılı 8 Aylık Revize Bütçe 7-Muğla Fuarcılık Anonim Şirketine %20 oranında 1000 Hisseye Tekabül Eden 1.000.000,00 Lira Sermaye ile Ortak Olunması 8- 10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şemasının Güncellenmesi 9-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmakta olan Mahalli İdareler Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesi Gereği çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin 2014 Yılı Ücret Tespitinin Yapılması.10-17 Kasım 2012 Tarih ve 28470 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “ Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” Hükümleri Çerçevesinde Terminal Ücretlerinin Belirlenmesi 11-Öğrenci-Personel Servis Araçları ve Ticari Taksi Plaka Devir/Tahsisleriyle İlgili Çok Sayıda Başvuruyu Değerlendirmek, Esnafın Mağdur Edilmemesi ve Ulaşım Hizmetlerinin Aksamaması Nedeniyle Plaka Tahsis/Devir Ücretlerinin Belirlenmesi 12-2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi Hükmü Gereğince Zemin Tahrip Ücreti ve Aynı Kanunun 84. Maddesi Hükmü Gereğince “ Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı “  (Kanal Beher Metrekare için) Belirlenmesi 13- Devlet Malzeme Ofisi’nden    (DMO) 10 adet pikap alınması için 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesinin 2. Fıkrası Hükmü Gereğince Karar Alınması 14- Huzur Hakkı 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi 5hükmü gereğince ödenecek Meclis Huzur Hakkı'nın belirlenmesi hususunda karar alınması.15-Yatağan Yeşilbağcılar 526 Parselin 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi Gereğince Devrinin Yapılması. 16-Kötekli Mahallesi 230 Parsel Sayılı Taşınmazın Karayoluna Rastlayan Kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi Gereğince Devrinin Yapılması 17-Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 2928 Parsel Sayılı Taşınmazın 25 Yıllığına Tahsis Edilmesi. 18- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi Hükmü uyarınca Denizde Toplu Taşıma İşletmesinin MUTTAŞ’ a Devrinin Yapılması 19-5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi Hükmü uyarınca Katlı Otopark İşletmesinin MUTTAŞ’ a Devrinin Yapılması 20- Ortaca İlçe Belediyesi Ödenek Aktarılması