Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 43                                  

Karar Tarihi : 08/02/2018                   

KONUSU:

           İlimiz Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 370 ada 46 parsel numaralı “Bodrum Zemin ve İki Normal Katlı İçerisinde Beş Depo Ondört Dükkan ve Çayocağı Üç Tuvalet On Bürosu Olan Karkas İşhanı ve Arsası” nitelikli, 497,51 m² yüz ölçümlü, 47928/49751 oranındaki hissesi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan taşınmazın, Maliye Hazinesine ait olan 1823/49751 oranındaki hissesinin satın alınması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2018 tarih ve 47720051-301.01-451 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;