Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 432                             

Karar Tarihi   : 10/11/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          j) Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Tarım Tesis Alanı (Küçük Ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2016 tarihli raporunda;

         26/10/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-5895 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Tarım Tesis Alanı (Küçük Ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-5895 sayılı yazısında;