Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 436                             

Karar Tarihi   : 10/11/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          n) Milas İlçesi, Ören Mahallesi, N19C-24B-4A paftada yer alan 156 ada 219 parselde kayıtlı taşınmazda “Gelişme Konut Alanı” amaçlı hazırlanan Milas Belediye Meclisi'nin 08/04/2016 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan PİN: UİP-18875 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2016 tarihli raporunda;      

         26/10/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarih ve 36521862-310.99-5886 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Ören Mahallesi, N19C-24B-4A paftada yer alan 156 ada 219 parselde kayıtlı taşınmazda “Gelişme Konut Alanı” amaçlı hazırlanan Milas Belediye Meclisi'nin 08/04/2016 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan PİN: UİP-18875 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarih ve 36521862-310.99-5886 sayılı yazısında;