Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :439                    

Karar Tarihi   :10/11/2016        

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.

              Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2016 tarihli ve 47427039-010.03-2372 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.