Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 440                                                      

Karar Tarihi  : 10/11/2016                                          

KONUSU:

         UKOME Kurulu’nun 14.10.2016 tarih ve 2016/8-138 sayılı ilgi kararı ile Datça ilçesinde bulunan “S” plaka sayısının gerek çalışan personelin gerekse öğrenim gören öğrencilerin servis kullanarak ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesinde yaşanan zorlukların önlenebilmesi maksadıyla, (30) adet arttırılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Datça ilçesindeki “S” plaka (personel, öğrenci servisi) sayısının arttırılmasına ilişkin ihale konusunda karar alınması hususunun görüşülmesi.

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 24/10/2016 tarihli ve 51433418-622-01-9937 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.