Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 441                   

Karar Tarihi  : 10/11/2016       

KONUSU:

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarında kullanılmak üzere, 2 adet Paletli Dozerin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi.  

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 02/11/2016 tarihli ve 41581300-301.03-3702 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.