Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :44                             

Karar Tarihi :13/05/2014              

KONUSU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bütçesinde Değişiklik Yapılması Organizasyon Şemasında Yapılan Güncelleme Nedeniyle Bütçe Kodlarında Düzenleme yapılması.

            Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 07/05/2014 tarih 79556812-841.02.12-1882 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

2014 Yılı Muğla Büyükşehir Belediye Bütçesi 15/04/2014 Tarih ve 19 nolu Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile revize edilmiştir.

             Ancak organizasyon yapısında yapılacak değişiklikler nedeniyle 46480136 kurumsal kodunda izlenen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı isminin Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, 04 9 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler olan fonksiyonel kodunun da 08 1 0 Dinlenme ve Spor Hizmetleri olarak değiştirilmesi ayrıca 46480137 kurumsal kodunda izlenen Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı isminin de Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak kurumsal kodlarının altında yer alan ödenek kalemlerinin ve tutarlarının aynı kalması şartı ile değiştirilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.