Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 44                         

Karar Tarihi   : 14/03/2019           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       d) İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 334 ada 20 parsel, 338 ada 1 parsel, 340 ada 1 parsel, 341 ada 1 parsel, 342 ada 1 parsel ve 343 ada 1 parsel numaralı parsellerde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.03.2019 tarihli raporunda;

      05.03.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.1261 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.02.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 334 ada 20 parsel, 338 ada 1 parsel, 340 ada 1 parsel, 341 ada 1 parsel, 342 ada 1 parsel ve 343 ada 1 parsel numaralı parsellerde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.1261 sayılı yazısında;