Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 445                           

Karar Tarihi   : 10/11/2016                

KONUSU:

         Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi 146 Ada 16 ve 18 parsel numaralı toplam 137,28 m2 yüzölçümlü “İki Katlı Kargir Bina” vasıflı taşınmazlarda bulunan binanın 80/C kapı numaralı bölümünün bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.    

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2985 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.