Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :446                              

Karar Tarihi   :10/11/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          e)Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İlimiz bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak yeniden değerlendirilmesine ilişkin Başkanlığımız görüşünün oluşturulabilmesi için Belediyemiz Meclisince incelenerek değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2016 tarihli raporunda;

          04/11/2016 ve 08/11/2016 tarihlerinde Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarih ve 53618066-310.99-5779 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İlimiz bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak yeniden değerlendirilmesine ilişkin Başkanlığımız görüşünün oluşturulabilmesi için Belediyemiz Meclisince incelenerek değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarih ve 53618066-310.99-5779 sayılı yazısında;