Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 446

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

n) Ortaca ilçesi 2015 yılı bütçesi için Ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis kararının onaylanması hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 30/11/2015 tarihli raporunda; 

Plan Bütçe Komisyonumuz 30.11.2015 tarihinde, saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2015 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 11/11/2015 tarih ve 2571 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında, Ortaca Belediye Meclisinin almış olduğu 03.11.2015 tarih ve 50 sayılı meclis kararında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince 2015 Yılı bütçesinde ekli listede belirtilen bütçe tertiplerinde ek ödenek verilmesi Plan Bütçe Komisyonumuzun 30/11/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Komisyon raporumuz ekinde yer alan Ortaca Belediye Meclisinin almış olduğu

03.11.2015 tarih ve 50 sayılı meclis kararında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince 2015 Yılı bütçesinde ekli listede belirtilen bütçe tertiplerinde ek ödenek verilmesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince; oy birliği ile uygun görülmüş olup;  Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.