Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 448

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yatay ve dikey trafik işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla 2 (iki) adet “Çift Kabin, Açık Kasa Kamyonet” ile genel hizmetlerde kullanılmak üzere 2 (iki) adet “Kapalı Kasa Kamyonet’in” Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 26/11/2015 tarihli ve 27573494.801.13/9595 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Ulaşım Daire Başkanlığınca, yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla 2 (iki) adet “Çift Kabin, Açık Kasa Kamyonet" ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından genel hizmetlerde kullanılmak üzere 2 (iki) adet "Kapalı Kasa Kamyonet"in Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Söz konusu aracın satın alınabilmesi için yazımızın MECLİS' e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla ihtiyaç duyulan 2 (iki) adet “Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet" ile genel hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 (iki) adet "Kapalı Kasa Kamyonet"in Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.